VERZIJE - IZVEDBE SISTEMA
TIPICNE KALKULACIJE ZA SVE VERZIJE, NA PRIMERU ZA 10 SALTERA
DEMO SOFTWARE - POTPUNO FUNKCIONALAN