Evidencija i kontrola pristupa - uređaji,...

Lalic: +381 11 3557 599

TEHNIČKI SISTEMI ZAŠTITE

Projektujemo, montiramo, instaliramo, testiramo i puštamo u rad alarmne i sisteme video nadzora, kako za rezidencijalne objekte, tako i za velike poslovne sisteme. Projektujemo, realizujemo i vršimo integraciju raznolikih sistema u cilju rešavanja specifičnih zahteva kupaca, bilo da su centralizovani, distribuirani, lokalni i udaljeni alarmni sistemi i sistemi video nadzora. 24h real-time, on-line monitoring, tehnički monitoring, glasovna, ili SMS, GPRS dojava, daljinsko upravljanje SMS-ovima itd...

 

SISTEMI

VIDEO NADZORA (I)

Dugogodišnje iskustvo u oblasti video nadzora rezultiralo je našim pažljivm odabirom, ne velikog broja raznolikih tipova IP kamera i prateće opreme, a koje su takvih performansi i naravno vrlo umerenih cena, da mogu da se realizuju i najsloženiji zahtevi...

 

  [ Kratko ]

  [ Detaljno ]

 

 

ESA

SISTEMI PROTIV KRADJE U MALOPRODAJAMA

 

 

 

METAL DETEKTORI

Prenosivi (ručni) i KD Vrata,... Isporuka, montaza, instalacija, testiranje i pustanje u rad,..

 

[ Detaljnije... ]

 

SISTEMI

VIDEO NADZORA (II)

ZA VOZILA + GPS

Da UVEK ZNATE, gde su vaša vozila, šta se u njima i oko njih događa...

 

[ Kratko ]

 

 

 

ALARMNI SISTEMI

PARADOX

Projektovanje i realizaciju alarmnih sistema koncipirali smo na “brand name” opremi PARADOX, Kanada

 

www.paradox.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR BARIJERE (foto-ćelije)

Nisko i visoko profilne Interesantan program IC barijera raspona 10m ~ 750m, posebno dizajniranih, sa LCD displejem, za brzo i lako podešavanje i to - Sa ožičenjem i - Bežične i sa solarnim napajanjem - Široko pojasne ~ 2.5m do 5m pojas ~ raspon do 200

 

[ Detaljnije... ]

GPS

PRAĆENJE VOZILA

Da UVEK ZNATE I EFIKASNO UPRAVLJATE VAŠIM VOZNIM PARKOM, gde se vaše vozilo nalazi, kao i niz parametara, brzinu, nivo goriva u rezervoaru, broj obrtaja motora, temperaturu, ... !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS KABINA

Sistem dvoja Automatska Sigurnosna Vrata

Preduzeće ASPEKT System Integration d.o.o. razvilo je sopstveni SAS sistem, ne retko i “maintrap, interlocking…”, a koji se uobičajeno koristi za kontrolu pristupa u štićeni i kontrolisan prostor (zonu), odnosno najčešće u: • Bankama, Bolnicama, • Upravnim zgradama, • Aerodromima, Stanicama, • Laboratorijama, • Fabrikama (hrana, optike, lekova…), i drugim prostorima specijalne namene. Isporučujemo isti u obe verzije, i sa kliznim i sa krilni vratima...

 

 

Nekoliko, nama interesantnih, referenci publikovali smo na [ Kratke studije ]

 © 2012 by Lale