P.O.S. & Fiskalna oprema: Rešenja

Radisavljević

Kompletna rešenja za maloprodajne i ugostiteljske objekte, naslonjena na fisklanu opremu www.galeb.com , stadardnu računarsku opremu, standardnu bar code opremu, a koju obezbeđujemo ulokalu i naš software, odnosno naše aplikacije aspektRestoran, aspektMenza i aspektMaloprodaja. Sve aplikacije su LAN tipa, razvijene na najstandardnijoj software-skoj platformi, odnosno WinXP-u i MS Access-u. 

 

touch screen

 

Aplikacija aspektRestoran,

sa tri modula restoran-upravljanje restoranskim poslovanjem, konobar-odvojen modul za konobare i menza-odvojen modul za operatere na kraju linija u menzi. Rešenje pogodno kako za male tako i velike i jako složene ugostiteljske objekte. Aplikacija aspektRestoran (RESTORAN-MENZA-CAFÉ) posebno je interesantna svim vrstama restorana društvene ishrane, restorana u domovima, fabrikama, ustanovama isl, jer obezbeđuje, pre svega eliminiaciju bonova i jasno ukida manipulaciju sa istim, odnosno, njihovo prikupljanje, obradu, ponovnu raspodelu, doštampavanje novih zbog pohabanosti itd. Takođe obezbeđuje besprekoran automatski pregled utroška sirovina, jasno ako su definisani normativi jela i pića. Na Slici desno je naša referenca Dom učenika, a u kojoj se na našem sistemu evidentira 2100 obroka dnevno, tu su i Duga restoran društvene ishrane, IDEA self-service restorani itd. Aplikacija takođe obezbeđuje da se u takvom tipu restorana (popularno menzi) uvede i naplata jela i pića u skladu sa vežećim fiskalnim zakonom, a bez bilo kakvih dodatnih troškova, osim za fiskalni printer. Omogućavamo svakom Potencijalnom kupcu da dođe kod nas, ponese sve svoje relevantne "papire" i "provuče" ih, bilo sam, bilo uz našu pomoć, kroz aplikaciju i sam se uveri da li mu ista odgovara, i pre no je kupi. Jasno, organizujemo prezentacije i na lokacijama Potencijalni kupac na vaš zahtev.

 

 

 Aplikacija aspektMaloprodaja

obezbeđuje sve, ali baš sve poterbne »papire« za knjigovođu. Tu su kalkulacija, po svim važećim knjigovodstvenim propisima, kao i prosta kalkulacija (prijemnica) za one koji hoće da vode računa samo o količinama, zatim otpremnica, nivelacija cena, trgovačka knjiga, razne vrste pregleda i izveštja i to u oba režima rada, on-line režimu sa fiskalnim štampačem, odnosno MALOPRODAJA-P i off-line režimu sa nekom od fiskalnih kasa, odnosno MALOPRODAJA-K. Naše aplikacije obezbeđuju sve, ali baš sve "papire" za knjigovođu, ali nisu knjigovodstvene aplikacije.

 

 

 © 2012 by Lale