UPOZORENJE

USLOVI KORIŠĆENJA: Ovo je Internet prezentacija preduzeća ASPEKT System Integration d.o.o. registrovanog kao društvo sa ograničenom odgovornošću, a prema važećim zakonima u Republici Srbiji, sa sedištem u Požeškoj 67a, Beograd, Srbija. Važeči telefonski broj preduzeča je ++ 381 11 3557 599, a kontaktirati nas možete i na e-mail office@aspekt.rs Svrha ove Internet prezentacije je da obezbedi relevantne informacije o istom. Usluge koje Vam putem ove Internet prezentacije pruža ASPEKT System Intregration d.o.o. podložne sledećim su "Uslovima korišćenja". PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA Koristeći ovu Internet prezentaciju Vi naznačavate da prihvatate Uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima korišćenja molimo Vas da ne koristite ovu Internet preyentaciju. Preduzece ASPEKT System Intregration d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni Uslove korišćenja bez obaveze da vas obavesti o toj promeni. Aktuelna važeća verzija Uslova Korišćenja može se pročitati izborom hiper linka "Disclaimer" na dnu svake stranice. Sa ove Internet prezentacije, preduzece ASPEKT System Intregration d.o.o. obezbeđuje pristup mnogobrojnim resursima, uključujući fotografije, download oblast, informacije o proizvodima. Svi prikazani Proizvodi i Usluge su podložni Uslovima korišćenja. Ukoliko drugačije nije naglašeno, svi prezentovani Proizvodi i Usluge su za Vašu ličnu i ne-komercijalnu upotrebu. Ne smete menjati, kopirati, distribuirati, slati, prikazivati, objavljivati, reprodukovati, prenositi i prodavati bilo koju informaciju, softwer, proizvod, ili usluge iz Usluga i Proizvoda, a koji se nalaze na ovoj Internet Prezentaciji.

© 2012 by Lale