Automaizacija, merenje, regulacija, ...

Lalic: 07-2013. +381 11 3557 599

Automatizacija

PROIZVODNJE

biljnih kultura u zaštićenim prostorima

 

Viši tehnološki nivo plastenika-staklenika, odnosno automatika i ostala oprema, omogućava više i kvalitetnije prinose, smanjuje zavisnost proizvodnje od spoljnih metereoloških uslova, smanjuje troškove proizvodnje i sigurno povećava konkurentnost proizvođača.

 

Štedite vodu, rastvor, struju, smanjite broj radnih sati (plate, doprinosi, bolovanja, topli obrok, …) u štićenom prostoru, smanjite uticaj ljudskog faktora na vašu proizvodnju (zalio, nije zalio, zaboravio, … ) itd. Sa idejom i sa ciljem da u ovoj oblasti ponudimo tržištu rešenja visokog tehnološkog nivoa, i istovremeno ekonomski vrlo isplativa, efikasna i pouzdana u ekspolataciji, i kako su takva rešenja ustvari integracija u jednu celinu, nekoliko različitih naučno – tehničkih disciplina, formirali smo malu grupaciju od preduzeća visoko specijalizovanih u relevantnim oblastima.

 

Vi odaberite kulturu, a mi ćemo, pre svega,

Pažljivo saslušati vaše zahteve, zatim, i u odnosu na naše iskustvo, predložiti uslove proizvodnje, detaljno diskutovati finalno rešenja se vama, pa onda opet pažljivo definisati (software-ski) “polje”, ili “polja” koja se tretiraju, cevovode, promer istih, pritisak u istima, odrediti raster zalivanja – rasprskivanja, zamagljivanja, visine na koje se postavljaju, odnosno pravilno dimenzionisane rasprskivače, mlaznice, odgovarajuće prečistače vode, rezervoare, primarne i sekundarne pumpe, i jasno kompletnu automatiku, merne sonde, pozicije istih, ventilatore, grejače, klapne, itd.

 

Sve prethodno, a u cilju automatskog nadzora, merenja, evidencije i upravljanja uslovima proizvodnje, odnosno temperaturm vlažnošću, koncentracijom CO₂, EC, pH, itd. Jednostavnije rečeno, obezbeđivanjem pravilnih uslovima za prouzvodnju odabrane kulture.

 

Generalno i sigurno, naše će rešenje meriti i periodično evidentirati u bazu podataka sve vrednosti, zatim automatski, ili polu-automatski, na vama je izbor stepena željene autoamtizacije, održavati pravilne uslove proizvodnje, jasno po osnovu zadatih parametara. Jednom evidentirani, kako merenja, tako i svi ostali parametri upravljanja, obezbediće vam mogućnost kreiranja visoko kvalitetniha analiza proizvodnog ciklusa i uslova koji se primenjuju. Po osnovu istih sledieći proizvodni ciklus bi morao biti još uspešniji.

 

Sva ALARMNA stanja, od nestanka struje, vode, pa do previsoke, preniske temperature itd, biće automatski evidentirana, prosleđena preko GSM platforme na željene lokacije i jasno, sirenom, objavljena u lokalu. I na kraju, naravno, obezbedićemo i servis pouzdanog kontinuiranog održavanja.

 

Beograd: 28/09/2013god. Nebojša A. Lalić, dil.maš.inž.

Nekoliko, nama interesantnih, referenci publikovali smo na [ Kratke studije ]