Naše rešenje potpuno automatizovanog parkirališta...

 

AUTOMATIZACIJA PARKIRALIŠTA ( I )

I ZBOG ČEGA JE AUTOMATIZACIJA JEDNOG PROLAZA ZA VOZILA ZNAČAJNA?

   Bilo da je to parkiralište, garaža, fabrička kapija, ulaz u distributivnu zonu itd.

Naravno, ista košta, ali se zato i neverovatno brzo isplati. Recimo jedan parking kabinet, po pravilu menja jednog operatera (zaposlenog), ili više njih ako prolaz funkcioniše 24h. I najgrublja "blic" kalkulacija pokazuje, kada uzmete u obzir samo plate, doprinose, topli obrok, regres, itd. da se, ne retko, ceo posao može isplatiti i za menje od 6 meseci.

 

KOMPLEKSNOST PROLAZA

Kompleksnot jedno prolaza za vozila preprečenog rampom, pre svega zavisi od njegove namene, zahtevane funcionalnosti, stepena željne automatizacije i sigurnosti, i jasno finasija. Mi praktikujemo da sve prethodno pažljivo diskutujemo sa našim Potencijalnim kupcem i:

 

1. Pripremimo definitivan Projektni zadatak usaglašen sa zahtevima 

2. Predložimo finalni koncept rešenja, pripremimo Ponudu i

3. Podvučemo da je software naš i da ga i naknadno možemo "prekrajati", jasno ukoliko naš

    Potencijalni kupac zaključi da za istim postoji potreba

 

 

KOMERCIJALNO PARKIRANJE (I VIP)

 

NA ULAZU

 

PARKING KABINET

  - IP66, inox & eloksirani aluminijum, jedno i dvo visinski

  - Komercijalno parkiranje: TASTER - BAR-CODE KARTA

  - VIP-komercijalno parkiranje: RFID Kartica

 

             POTPUNA EVIDENCIJA I KONTROLA PRISTUPA

 

 [ Detaljnije... ]

 
 

BLAGAJNA

 

NAŠ SOFTWARE

 - BLAGANA (na izlazu) keš, kartica

 - BLAGAJNA (udaljena) keš, kartica

 - SMS

 - AUTOMAT ZA NAPLATU, keš, kartica

 

             POTPUNA EVIDENCIJA I KONTROLA PRISTUPA

 
 

NA IZLAZU

 

PARKING KABINET

  - IP66, inox & eloksirani aluminijum, jedno i dvo visinski

  - Komercijalno parkiranje: BAR-CODE SKENER

  - VIP-komercijalno parkiranje: RFID Kartica

 

             POTPUNA EVIDENCIJA I KONTROLA PRISTUPA

 

 [ Detaljnije... ]

 
 

NE-KOMERCIJALNO PARKIRANJE

 
 

U PARAKSI SMO, DO SADA, REALIZOVALI, NE MALO BROJ

  - Parkiralisšta (garaža) ustanova, preduzeća, hotela

  - Fabrička parkirališta i kapije

  - Privatna parkirališta,

  - Itd.

 

PRIMENOM RAZLIČITIH TEHNOLOGIJA, I NAJSAVREMENIJIH

  - RFID Kartice i čitači istih

  - UHF Kartice i čitači dugog dometa i do ~ 30m

  - UHF Nalepnice i čitači dugog dometa i do ~ 30m

  - BAR-CODE Karta (uazak) / ŽETON (izlazak)

  - BAR-CODE Karta (uazak) / ŠIFRATOR (izlazak)

 

- MOBILNI TELEFON

       Na poziv

       SMS

       U WiFi zoni

       NFC (u pripremi) 

 

 

Nekoliko, nama interesantnih, referenci publikovali smo na [ Kratke studije ]

 © 2012 by Lale