Automaizacija, naš koncept, naše rešenje,...

Lalic: 07-2013. +381 11 3557 599

Potpuno automatizovana

BILETARNICA ( TICKETING SYSTEM )

Popularno i Naplata Karata, "Ticketing system",...Tipična primena - pešaci - pešačke prepreke - naplata: Sportska borilišta, Autobuske, Železničke stanice, Aqua parkovi, Bazeni, Saune, Wellness centri, ...

 

 

JEDAN KONCEPT ( TICKETING SYSTEM )

 

- JEDNOKRATAN ULAZAK-IZLAZAK - KOMERCIJALNI KORISNICI

- VIŠEKRATAN ULAZAK - IZLAZAK, VIP KORISNICI

 

Raznolika oprema - prepreke - za pešake

Raznolika oprema - prepreke za vozila

Raznoliki uređaji za evidenciju i kontrolu pristupa

[ Detaljnije...

[ Detaljnije... ]

[ Detaljnije... ]

  Dva software-a za evidenciju, kontrolu pristupa i naplatu
   BILETARNICA, za pešake  

 

 PARKIRALIŠTE, za vozila

[ Detaljnije... ]

 

 

OPCIJE REŠENJA

  Za jednokratne ulaske i izlaske, sa "papirnom" Bra-Code Kartom, Žetonom, RFID Žetonom, RFID Karticom, ...
  Za višekratne (VIP) ulaske i izlaske, sa RFID Žetonom, RFID (UHF) Karticom, ...

 

 

 

 

PROCENA - KORIŠĆENJE ŽETONA

 

Procena verovatnoće mogućeg "zaobilaženja" sistema, bilo od strane zaposlenih, bilo korisnika, a po osnovu našeg iskustva. Naravno zavisi i od niz druguh faktora, odnosno definisane procedure rada, disciplinovanog sprovođenja iste itd. Podvlačimo ovo je SAMO PROCENA, a ne bilo kakva garancija, te stoga ne preuzimamo ni bilo kakvu odgovornost za korišćenje iste.

 

Fiskalna kasa + Žetoni

velika

Fiskalna kasa + Žetoni + 5ZF2

realna

Fiskalna kasa + RFID Žetoni + 5ZF2

mala

Fiskalna kasa + RFID Žetoni + 5ZF2 + PC

skoro nikakva

Fiskalni printer + Žetoni + PC

velika

Fiskalni printer + RFID Žetoni + PC

mala

Fiskalni printer + Bar-Code Karta + PC

mala

Fiskalni printer + RFID Žetoni + PC + 5ZF2

skoro nikakva

Fiskalni printer + Bar-Code Karta + PC + 5ZF2

skoro nikakva

 

 

 

AUTOMATIKA - 5ZF2

 

Na Ethernetu namenjen za korišćenje u kombinaciji sa fiskalnim bilo kasama, bilo Printerima i našim Acc. Software Serverom, obezbeđuje, bilo samostalno primenjen, bilo na Ethernetu:

 

Broj prolazaka (kroz barrijere), oba smera

Broj "autorizovanih" Bar-Code Karata

Broj "autorizovanih" provlačenja ID Kartica   

Broj ubačenih žetona

Broj ubačenih i "autorizovanih" žetona (RFID)

Broj pražnjenja Žetonjerki

Detekciju otvaranja Žetonjerki "ručno" + alarm

Detekciju otvaranja prepreka "ručno" + alarm

 

PRIMER: Procedura sprovođenja kontrole u kombinaciji FISKALNA KASA + 5ZF2

Kraj rada (smene, dana)

Onaj ko kontroliše celu priču, pretpostavimo preuzima pazar:

Štampa Dnevni Fiskalni Izveštaj (i onako je to zakonska obaveza, za kraj smene, dana)

Sa LCD-a, ili 3.7" Touch screen-a čita sledeće vrednosti, za tu smenu, dan:

Broj ubačenih zetona

Broj prolazaka

Broj pražnjenja Žetonjerki

Broj koji treba da ima upravo odštampan Dnevni Fiskalni Izveštaj (DFI)

 

Kontrolor, jednostavno, vizuelno proveri:

 

( A ) Br. ubačenih zetona TREBA DA JE JEDNAK Br. prolazaka, ako nije?

( B ) Br. pražnjenja Žetonjerki TREBA DA BUDE DVA, ako nije ??

( C ) Br. prolazaka x tarifa, TREBA DA JE JEDNAK TOTALU, sa DFI-a, ???

 

U tabeli levo ja naša PROCENA verovatnoće "zaobilaženja" sistema bilo od strane zaposlenih, bilo korisnika kada se koristi 5YF2 u kombinacijama sa Fiskalnim printerom i/ili Fiskalnom kasom,  i još jednom podvlačimo to je samo naša procena.

Nekoliko, nama interesantnih, referenci publikovali smo na [ nteresantnih, referenci publikovali s ]