Prenosivi urečaji za evidenciju i kontrolu pristupa, ...

Lalic: 07-2013. +381 11 3557 599

PRENOSIVI KOMPLETI

AspektUHF 12  - prenosivi komplet, opseg čitanja pasivne UHF kartice ~ 12m

AspektUHF 2.5 - prenosivi komplet, opseg čitanja pasivne UHF kartice ~ 2.5m

Vozila ~12m Ljudi ~ 2.5m Ljudi i roba ~ 2.5m

 

 

Under Construction!

U Pripremi!