Prepreke, trokrake rotacione, krilne, leptir, ... za pešake

 

Oprema, ali i kompletna rešenja za, kako jednostavne, tako i najsloženije sisteme ograničenja, evidencije i kontrole pristupa pešaka. Nije lako naći NAMENU pešačke barijere, a za koju mi nemamo odgovarajuću u našoj ponudu.

 

 

PREPREKE ZA PEŠAKE

 

AUTOMATIC SYSTEMS

brand name, Belgija

GASTOP

 brand name, Poljska

Oprema poreklom iz KINE

besprekoran kvalitet

[ DIREKTAN LINK ]

[ Detaljnije: ]

[ Detaljnije: ]

Serija trokralih rotacioni, krilnih, brzih krilnih , "leptir" prepreka i revolving -vrata, izrazito elegantnog dizajna, besprekorne funkcionalnosti i kvaliteta. Namenjena pre svega ustanovama, elitnim poslovnim objektima, itd. jednog od najboljih svetskih proizvođača, kompanije Automatic Systems, Belgija. Naše predizeće je od 2008. godine ekskluzivni, Sertifikovani distributer, inastalater i partner jedne od najrenomiranijih kompanija na svetu Automatic Systems, Belgija za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju.

 

 

U cilju da proširimo lepezu svojih postojećih rešenjnja na polju ograničenja, evidencije i kontrole pristupa pešaka, uvodimo nove proizvode koji imaju pravi nemački kvalitet, proizvode se u Poljskoj, a po ceni su sigurno konkurentni italijanskim, turskim, brazilskim, pa čak i kineskim proizvodima, uobičajeno prisutnim na ovom tržištu.

 

 

Oprema poreklom iz Kine, pažlivo odabrane po osnovu našeg ne malog iskustva, odličnog kvaliteta, standardnih performansi, namenjenih nisko-budžetnim projektima, prve puštene u ekspolataciju pre više od 5god. i dalje rade besprekorno u praksi.

 

KONFIGURISANJE PROLAZA

Dimenzije opreme, dispozicija, smernice za konfiguraciju prolaza.

 

Nekoliko, nama interesantnih, referenci publikovali smo na:  [ Kratke studije ]

 © 2012 by Lale