Identifikacija, ograničenje pristupa, evidencija i kontrola pristupa, ...

Lalić, 4-2015. office@aspekt.rs

 

OPREMA ZA OGRANIČENJE

PRISTUPA VOZILIMA

Saobraćajne rampe, sigurnosne i rampe specijalne namene, potapajući stubići, putni blokeri, ...

[ Detaljno: ]

 

OPREMA ZA OGRANIČENJE

PRISTUPA PEŠACIMA

Trokrake rotacione prepreke, krilne, leptir, "karusel" vrata, brze krilne kapije, "flaps" prolazi...

 

[ Detaljno: ]

 

IDENTIFIKACIJA I UREĐAJI ZA EVIDENCIJU I KONTROLU PRISTUPA

Uređaji za evidenciju i kontrolu pristupa, data terminali, acc. kontroleri i veliki izbor Bar-Code, Mag. Stripr, RFID, UHF, Blue Tooth, ... čitača ID Kartica, kao i Android & iPhone platforma za evidenciju i kontroli pristupa, ...

 

[ Detaljno: ]


 

REŠENJA - SISTEMI

Savremena i efikasna rešenja ograničenja, evidencije i kontrole pristupa kako za ljude tako i za vozila, danas po pravilu, čine sistemi koje grade:

1. Nosilac identifikacije (ID kartica, otisak prsta, geometrija lica, reg. broj vozila...)

2. Izbor principa evidencija sa, ili bez razloga ulaska-izlaska

3. Uređaji za evidenciju i kontrolu pristupa usklađeni sa prethodnim

4. Oprema za ograničenje pristupa usklađena sa namenom sistema i naravno

5. Software koji integriše sve prethodno sisteme koji rade

 

VI ODABERITE

željeni način identifikacije, a mi ćemo, na osnovu našeg ne malog iskustva, pre svega proceniti namenu i kompleksnost prolaza, bilo za pešake, bilo za vozila, odnosno osnovna dva parametra od kojih se kreće i po osnovu istih:

 

    1. Dati naš predlog rešenja, jasno usaglašen sa zahtevima Kupca

    2. Isporučiti, montirati i pustiti u rad, našu opremu

    3. Instalirati naše aplikacije ( software) proverene u praksi i

    4. Integrisati sve prethodno u sistem koji funkcioniše, besprekorno!

 

Naš koncept obezbeđuje našem Kupcu da dobije upravo sistem koji mu najviše odgovara, odnosno da kupi stvarno samo ono što mu je i potrebno i isto plati koliko to stvarno i vredi.

Nekoliko, nama interesantnih, referenci publikovali smo na [ Kratke studije ]

 © 2012 by Lale