Kratko o nama...

Januar, 2013. Lalic

 

Preduzeće ASPEKT System Integration d.o.o.

bavi se, još od 1996god. integracijom sistema, razvojem software-a i uvozom odgovarajuće opreme u cilju zaokružvanja ponude na našem tržištu. Naš cilj je, pre svega, da ostvarimo blizak poslovni kontakt sa našim kupcima, da razumemo njihove zahteve i ciljeve koje oni žele da ostvare i istovremeno ponudimo najefikasnija rešenje primenom najsavremenijih Informacionih Tehnologija. Mi obezbeđujemo Kompletna REŠENJA, koja obuhvataju projektovanje, montažu, instalaciju, implementaciju, kao i integraciju raznolikih sistema, odnosno rešenja „ključ u ruke“. Verovatno o nama najbolje govore naše reference, stoga smo više detalja o nama publikovali na našim web adresama: www.aspekt.rs i www.aspektdoo.com , na istima se nalaze i, bar se nama tako čini, zanimljive kratke studije inekih vrlo interesantnih projekata koje smo do sada izveli. [ Detaljnije ... ].

 

Naš moto je: Ništa nije konstantno, osim promene! Herakli 480pne.

 

Naši timovi u akciji!

Naše preduzeće participira aktivno i u konjičkom sportu

 

Danas ne važno, ali je lepo pamtiti, ...

 

 

Nekoliko referenci, nama se čine interesantnim, publikovali smo u sekciji [ Kratke Studije ]

 © 2012 by Lale